Per alguns el sermó és un pecat, però els cristians el valoren