La versió dels Pastorets de l´Ametlla a l´església entusiasma per la mística