Jesús, Maria i Josep havien conegut la casa que es va descobrir el mes passat a Natzaret