Els protestants i la catalanitat, per Federico Vázquez Osuna