La Razón, el diari del Papa, per Jordi López Camps