Anna Ferrer: "Sense la compassió la humanitat no té cap dret a existir"