La comunitat jueva desaprova la beatificació del papa Pius XII