Sant Joan de Déu obre un hospital psiquiàtric a Lleida