Es podrà celebrar missa a l'interior de la Sagrada Família abans de l'estiu