Onada de suports a Munilla "crucificat" pels nacionalistes