Meter agraeix a Benet XVI la seva postura contra la pedofília