Benet XVI: "Sense religió l'art europeu és incomprensible"