E-cristians organitza una campanya per felicitar el bisbe Munilla