Bono critica que l'Església el condemni mentre l'"assasí" de Pinochet rebia la comunió