Els defensors del crucifix argumenten que és un símbol cultural