Demostren que Messeguer va fer taxar les obres del Museu de Lleida per comprar-les