Parròquies de Vic ignoren la recomanació del Bisbat de no cedir locals per a la consulta del 13D