Benet XVI, la contaminació mediàtica intoxica l'ànima