"No crec que avui sigui adient i convenient parlar d’excomunió"