Descobreixen, al Monstir de Santes Creus, que la tomba de Pere II el Gran està intacte des del s. XIII