El dia de Sant Esteve Catalunya Música emetrà l’Oratori Pau i Fructuós