Coherència i exili, un documental sobre Vidal i Barraquer