El Seminari del Poble de Déu custodia el santuari de Montblanc