Aquest dijous: "Pare Llimona: Coherència, Compromís i Fidelitat. Xè Aniversari de la seva mort"