La Generalitat pacta amb grups jueus un protocol d'intervenció arqueològica