Els textos bíblics de Lluc, en una edició que en restitueix la unitat i literalitat