Homenatge al bisbe Carrera pel seu compromís eclesial i cívic