Aquest dimecres Stefan Vanistendael dirigeix un seminari sobre la resiliència