"Cal més confiança en la capacitat dels infants i joves per opinar"