El Salvador es fa responsable de l'assassinat de Romero