Abat de Montserrat: Les Benaurances com a resposta a la corrupció