El pescador d'homes pesca a la dreta, per Hans Küng