Peter Turkson, nou president del Consell Pontifici per a la Justícia i la Pau