El clima de les converses amb la Societat de Sant Pius X