La influència de la religió en la construcció del país