Joan Enric Vives parla de la Cadena per pregària per les vocacions