Participació del Moviment de Centres d'Esplais Cristians en un campament mundial de la FIMCAP a l’Índia