La modificació de la Llei d'Estrangeria, sense ressò mediàtic