La laïcitat fa un altre pas amb el futur nom de les vacances escolars