Joan Enric Vives: "Martí va morir amb les lletanies dels sants"