La firma del conveni d´obres a la Seu de Manresa es fa esperar