15 de novembre, acte del Mil·lenari de Sant Martí del Canigó