Miret Magdalena, un avançament del Concili Vaticà II