Bono: "El cristianisme és un bon camí per renovar el socialisme"