El bisbe de Girona exhorta els capellans a tornar al confessionari