Polèmica per una escola dels Legionarios de Cristo a Barcelona