Diners i treball a la Bíblia. Convocatòria del Premi Edith Stein d'Assaig de Cultura Bíblica.