Martínez Sistach "El dret a la vida és previ l'Estat"