Socialistes religiosos de tot el món parlen sobre "Crisi global i Espiritualitat", el 10 i 11 d'octubre