La mesquita tortosina no es quedarà a Remolins perquè el lloguer és molt car